După terenuri, trebuie să cedăm și jocurile de noroc

Comisia Europeană a cerut, miercuri, mai multor state europene, printre care şi România, să se asigure că reglementările naţionale în materie de servicii de jocuri de noroc respectă libertăţile fundamentale ale Tratatului privind funcţionarea UE.
„Statele membre sunt, în principiu, libere să stabilească obiectivele politicilor lor în materie de jocuri de noroc online. Acestea pot să restricționeze sau să limiteze furnizarea la nivel transfrontalier a anumitor tipuri de servicii de jocuri de noroc, pe baza unor obiective de interes public precum protecția consumatorilor sau prevenirea fraudei sau a altor activități infracționale. Cu toate acestea, sistemele naționale în materie de jocuri de noroc trebuie să respecte legislația UE”, precizează CE.
În cazul României, Belgiei, Ciprului, Republicii Cehe, Lituaniei şi Poloniei, Executivul european a trimis o cerere oficială de informații privind legislația națională care „restricționează furnizarea de servicii de jocuri de noroc”.
În ceea ce priveşte cadrul legal din România în materie de jocuri de noroc, Comisia a transmis întrebări suplimentare cu privire la coerența politicii naționale în acest domeniu.
Totodată, Comisia doreşte să verifice dacă măsurile aplicate de aceste state sunt compatibile cu articolul 56 din Tratatul privind funcţionarea UE, care garantează libera circulație a serviciilor, motiv pentru care a transmis o serie de întrebări privind procedura de acordare a licențelor şi condiţiile de furnizare a serviciilor de jocuri de noroc.

Potrivit unui comunicat, CE este „preocupată” de compatibilitatea cu legislaţia UE a dispoziţiilor naţionale care condiţionează furnizarea serviciilor de jocuri de noroc online de „prezența fizică în statul membru destinatar, stabilind o formă juridică specifică în baza legislației naționale, impunând obținerea unei aprobări prealabile din partea autorităţilor pentru orice modificări ale structurii acționariatului sau interzicând capitalul străin”.

După terenuri, trebuie să cedăm și jocurile de noroc

| Actualitate |