Prof. dr. Alexander Rodewald va prezenta duminică, de la ora 11.00, în cadrul programului “Conferințele Teatrului Național”, conferința cu tema “Originea genetică a poporului român, între mit și realitate”.

“Noua știință a paleogeneticii moleculare poate fi considerată o «fereastră» către trecutul omenirii în elucidarea unor enigme istorice care au preocupat și preocupă lumea științifică la nivel internațional, cum ar fi: elucidarea identității familiei țarului Nicolae al Rusiei, elucidarea identității și a apartenenței etnice a lui Ötzi, «omul zăpezilor» sau a lui Cristofor Columb. Succesele paleogeneticii moleculare se datorează în special progreselor tehnice excepționale de laborator realizate în ultimii 25 de ani în domeniul analizelor de ADN, mai ales prin metodele de Polymerase Chain Reaction (PCR)”, afirmă prof. univ. dr. Alexander Rodewald.

“Rezultatele unui studiu paleogenetic comun germano-român, realizat în cadrul Institutului de Biologie Umană și Antropologie al Universității Hamburg, Germania, sugerează păstrarea unui nucleu genetic al populațiilor vechi din Epoca Bronzului și a Fierului din România, care s-a transmis la populația actuală românească, probabil prin intermediul populațiilor geto-dacice, în ciuda parțialei ocupații romane și a tuturor influențelor genetice din partea populațiilor migratoare trecute peste teritoriul carpato-danubiano-pontic. Aceste rezultate sugerează posibilitatea existenței unei continuități genetice care, pe o perioadă de aproape 5.000-6.000 de ani, din Epoca Bronzului și până în zilele noastre, s-a conservat în structura genetică a populației actuale de pe teritoriul României”, mai spune prof. univ. dr. Alexander Rodewald.

Conferinţa va fi susţinută în Sala Atelier a Teatrului Naţional Bucureşti.

Despre prof. univ. dr. Alexander Rodewald:

Născut la 18 februarie 1943, în Tulcea. Este fiul Prof. Univ. Dr. în Biologie Ludovic Rodewald-Rudescu, Membru corespondent al Academiei Române.

Studii:

1960-1965 — universitatea București, Facultatea de Biologie. Absolvent ca șef de promoție pe țară cu media generală 10, cu Diplomă de Merit

1971-1974 — absolvent al Facultății de Biologie al Universității din München, în specializarea Studiu de Antropologie și Genetică umană, obținând inclusiv doctoratul în Biologie ca Doctor rerum naturalium (Dr. rer. Nat.), cu nota maximă 10, cum laude.

Studii postuniversitare: Specializare în domeniul Citogeneticii umane (1973-1974), la Institutul “Max Planck” din München; Specializare în domeniul Geneticii umane clinico-medicale la Facultatea de Medicină-Clinică de Pediatrie și de Genetică (1974-1976); Curs de specializare în Genetică moleculară la Național Institute of Health Bathesda-Maryland (1990).

Carieră științifică și universitară:

— 1965—1970: cercetător stagiar CP Gr.3 la Centrul de Cercetări Antropologice al Academiei Române

— 1967: înscriere la Doctorat. A publicat părți din teza de doctorat în Annuaire Roumain d’Anthropologie (1968-1970)

— 1970-1972: bursier al Fundației “Alexander von Humboldt” la Universitatea din München — Facultatea de Biologie/ Institutul și catedrele de Antropologie și Genetică umană, Germania

—1973—1978: asistent universitar și lector la Institutul de Antropologie și Genetică umană — Universitatea Munchen

—1978: examenul de Docență la Facultatea de Medicină a Universității Saarbruecken-Homburg, Germania

— 1978: numit profesor universitar la Facultatea de Medicină Saarbruecken-Homburg-Germania

— 1983: numit prin concurs Profesor universitar și șef de catedră la Institutul de Antropologie/ Biologie umană al Universității din Hamburg,Germania

— 1998: numit director pe viață la Institutul de Biologie umană al Universității din Hamburg

—1990: numit președintele Universității din Hamburg, pentru coordonarea Parteneriatului dintre Universitățile Hamburg și București

— 1994: numit președintele Universității din Hamburg pentru coordonarea Programului “Sokrates-Erasmus” al Uniunii Europene pentru Europa de Sud-Est, cu preponderență pentru România

Conducător de doctorat la Universitatea Saarbruecken, Germania, în cadrul Facultăților de Medicină și Biologie; conducător de doctorat în cadrul Universității din Hamburg; drept de conducere de doctorate și referent pentru teze de diplomă, masterat și doctorat, acordat de Rectorul Universității București.

Distincții academice:

— 1999: Membru Titular al Academiei Oamenilor de Știință

— 2000: Professor Honoris Causa al Universității din București

— 2002: Membru de Onoare al Academiei de Științe Medicale din România.

Publicații științifice:

— peste o sută de articole în reviste științifice internaționale ca: American Journal of Medical Genetics, Dysmorphology and Clinical Genetics, American Journal of Human Genetics, Humangenetik, Clinical Genetics, Human Heredity, European Journal of Pediatrics, Advances în Forensic Humangenetics, Human Genetics, Gene Geography, Anthropologischer Anzeiger etc.

— a publicat o carte de genetică clinică medicală, Hautleistenfibel (1991)

— a contribuit cu patru capitole în cărți și manuale științifice.

Originea genetică a poporului român, între mit și realitate