Martin Maiden – un ambasador al limbii române

Martin Maiden

În calitate de membru al Academiei Britanice, director al Oxford Research Centre for Ro­mance Linguistics (Centrul Oxford de Cercetare în Lingvistică Romanică) şi decan al Faculty of Linguistics, Philology and Phonetics (Facultatea de Lingvistică, Filo­logie şi Fonetică, Universitatea din Exford), profesorul Maiden a creat primul lectorat de limbă română din cadrul Universităţii din Oxford, lansat oficial anul trecut.

Martin Maiden s-a întîlnit pentru prima dată cu limba română atunci cînd avea 13 ani. Descoperind o veche carte de gramatică a limbii române scrisă în anii ’30, româna i s-a părut, iniţial, o limbă imposibil de învăţat. A vizitat pentru prima dată România la sfîrşitul anilor ’80, mergînd la primele cursuri formale de limba română. După Revoluţie, a venit din ce în ce mai des în România, specializîndu-se pe limbă italiană, dar cunoscînd franceza, spaniola, portugheza şi, bineînţeles, româna.

Recent, profesorul Martin Maiden a fost unul dintre cei care au susţinut apariţia la Oxford University Press a volumului The Grammar of Romanian, o lucrare amplă de sinteză în limba engleză care marchează apariţia primei gramatici descriptive a limbii române standard actuale. Structura sa descriptivă este modernă în ceea ce priveşte concepţia de cercetare, terminologia şi bibliografia sa recentă. Această gramatică a limbii române îşi propune sublinierea trăsăturilor caracteristice ale limbii noastre în cadrul familiei limbilor romanice.

Volumul masiv (709 p.) este destinat cercetării academice a lingvisticii romanice şi se adresează în special studenţilor avansaţi ai limbii române. The Grammar of Romanian este o operă colectivă scrisă de membrii Depar­tamentului de Gramatică ai Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan. Al. Rosetti“ coordonaţi de prof. dr. Gabriela Pană Dindelegan (editor) şi asistaţi de profesorul Martin Maiden în calitate de consulting editor: „Dorim să ne exprimăm gratitudinea faţă de profesorul Martin Maiden care, cu multă generozitate şi competenţă, ne-a oferit răspunsuri folositoare la întrebări şi dileme ivite pe parcursul redactării volumului şi care a urmărit îndeaproape ultima revizie a textului. Sugestiile sale asupra conţinutului şi limbajului au fost extrem de folositoare, permiţîndu-ne îmbunătăţirea ultimei versiuni a textului“ – prof. dr. Gabriela Pană Dindelegan, în „Prefaţa“ volumului).

Pe 26 septembrie, la propunerea Facultăţii de Litere şi a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti i-a acordat profesorului Maiden titlul de doctor honoris causa. Cu această ocazie, acesta a susţinut conferinţa cu titlul Despre supletivism în morfologie: exemple din dialectele limbii italiene şi ale limbii române (cu specială referire la meglenoromână).

Martin Maiden este un exemplu de erudiţie şi un prieten incontestabil al limbii române, pe care presa culturală şi comunitatea academică din România ar trebui să îl cunoască mult mai bine pentru ca activitatea sa să aibă impactul şi vizibilitatea atât de meritate.

Cezar Gheorghe (Observator Cultural)

Martin Maiden – un ambasador al limbii române

| Oameni |